یافتن محصولات و سرویس ها

قیمت
هاست رایگان
دامنه رایگان
پنل مدیریت
پشتیبانی رایگان
قالب اختصاصی
سئو اولیه
سئو تخصصی
مشاوره رایگان
آموزش
پنل SMS رایگان
سیستم مدیریت محتوا
راه اندازی سایت
250,000 تومان به صورت یک بار
250000
دارد - 2 گیگ سالانه
دارد - IR
دارد
محدود
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
ورد پرسمعمولی
400,000 تومان به صورت یک بار
400000
دارد - 3 گیگ سالانه
دارد - COM
دارد
دارد - ساعات کاری
دارد - معمولی
دارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
ورد پرسحرفه ای
600,000 تومان به صورت یک بار
600000
دارد - 4 گیگ سالانه
دارد - COM
دارد
دارد -24 ساعته
دارد - حرفه ای
دارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
ورد پرس