50,000 تومان
ماهانه
Cloud Linux
55,000 تومان
ماهانه
Cloud Linux For cPanel
Cloud Linux License - Cloud Linux For cPanel
80,000 تومان
ماهانه
لایسنس دایرکت ادمین(سرور اختصاصی)
40,000 تومان

لایسنس دایرکت ادمین(سرور مجازی)
نصب توسط ما رایگان انجام میشود
135 تومان

لایسنس سی پنل( سرور اختصاصی)
نصب توسط ما رایگان صورت میگیرد
0 تومان

لایسنس سی پنل( سرور مجازی)