پایان انتقال

Saturday, February 18, 2017


باسلام
سرور معمولی باموفقیت به سرور  جدید  منتقل شد
کاربران گرامی لطفا  تا امشب  سایت هارا  تست کنند  اگر مشکلی داشتند  تیکت ارسال کنند 
باتشکر
« برگشت